Individuele begeleiding

Spelenderwijs werken aan ontwikkeling!

Tijdens de individuele begeleiding werken we spelenderwijs aan de zorgvraag van uw kind (eren). Deze vraag stellen we samen met u vast tijdens het vrijblijvende kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek bekijken we ook de mogelijkheden en talenten van uw kind (eren). Dit gebruiken we als uitgangspunt tijdens de begeleiding om zo vanuit het enthousiasme spelenderwijs aan de zorgvraag te werken.

In de praktijk werken we wekelijks gedurende een langere periode aan een of twee zorgvragen. De begeleiding vindt plaats in (de omgeving van) uw huis. Hoe het ontwikkelingsproces verloopt wordt met u besproken, en tevens krijgt u deze maandelijks schriftelijk toegestuurd.

Ons team heeft ervaring met o.a.: ADHD, ADD, autisme, PDD-NOS en kinderen met een licht verstandelijke beperking.